Od 1. září do 26. října 2020 proběhne integrované šetření v zemědělství, které organizuje Český statistický úřad. Zemědělské subjekty v naší obci navštíví tazatel ČSÚ, který je povinen prokazovat se průkazem tazatele. Ověření tazatele je možné na internetových stránkách ČSÚ https://www.czso.cz/csu/czso/overeni-tazatele                         https://www.czso.cz/csu/czso/isz-2020