INFORMACE pro občany
z DSO Rybníky a Dobelice - ČOV a tlaková kanalizace:
Stočné pro rok 2021 nově činí 1.825,- Kč za osobu a rok
Stočné je splatné nejpozději do 31.12.2021.
Stočné je možno uhradit hotově v kanceláři Obecního úřadu Rybníky nebo na účet č. 1584276389/0800.