Letecký pohled na obec Dobelice

Od 1. září do 26. října 2020 proběhne integrované šetření v zemědělství, které organizuje Český statistický úřad. Zemědělské subjekty v naší obci navštíví tazatel ČSÚ, který je povinen prokazovat se průkazem tazatele. Ověření tazatele je možné na internetových stránkách ČSÚ https://www.czso.cz/csu/czso/overeni-tazatele                         https://www.czso.cz/csu/czso/isz-2020

INFORMACE pro občany
z DSO Rybníky a Dobelice - ČOV a tlaková kanalizace:
Stočné pro rok 2020 nově činí 1.643,- Kč za osobu a rok
Stočné je splatné nejpozději do 31.12.2020.
Stočné je možno uhradit hotově v kanceláři Obecního úřadu Rybníky nebo na účet č. 1584276389/0800.