Poloha obce:

Zeměpisná šířka: 49,0167 (49°1'0.120"N)

Zeměpisná délka: 16,2833 (16°16'59.880"E)

Nadmořská výška: 255 m

Zaniklá tvrz a ves Ledvice

Tvrziště s výrazným příkopem asi půl kilometru jihozápadně od Dobelic. Zaniklou tvrz a ves připomínají také jména sousedních polních tratí "Na Zámku", '"Na Závisti" a "Nad Ledvicou". Dvoudílná tvrz stávala na ostrožně nad potokem, který se dodnes jmenuje Ledvický. Centrální část hrádku je oddělena výrazným příkopem od mírně vyvýšeného předhradí. Osada i tvrz zanikly pravděpodobně během 15. století, pusté se uvádějí roku 1529. Tvrziště je i zajímavou botanickou lokalitou. Brzy z jara zde zastihneme např. křivatec český, křivatec maličký, orsej blatoucholistou, koniklece. Později rozkvétá divizna brunatná, růže bedrnikolistá, trávnička prodloužená, lnice kručinkolistá.

 

Na Kocourkách

Přírodní rezervace asi 3 km jihozápadně od Dobelic. Dva skalnaté pahorky vystupují jako ostrovy tvořené usazeninami třetihorního moře. Rezervace chrání stepní stepní společenstva s řadou vzácných rostlin a živočichů, mezi které patří kosatec písečný, koniklec obecný, křivatec český, smil písečný, višeň křovitá. 

 

Kaplička na křižovatce

Text se připravuje

 

Zvonička na návsi

V roce 1881 byla postavena obecní zvonice, náklad na tuto činil 223 zlatých, jak zjištěno bylo dle obecních účtů (výtah z obecní kroniky). V roce 2010 byla v rámci oslav výročí 750 let od založení obce zrekonstruována.