Letecký pohled na obec Dobelice

Každá malá obec, jako je i ta naše, již několik let řeší otázku zabezpečení chodu prodejny potravin pro místní občany a s tím spojené existenční problémy, se kterými se potýká provozovatel. Ten by díky především zvyšujícím se nákladům na provoz a nízké výnosnosti obchodu musel prodejnu uzavřít. Zastupitelé obce se proto rozhodli provozovnu i v roce 2021 finančně podpořit do takové míry, aby byl zajištěn její dostatečný chod. Podstatnou finační podporu poskytl obci Jihomoravský kraj prostřednictvím svého dotačního programu na podporu těchto venkovských provozoven. Cílem dotačního programu Jihomoravského kraje je zachovat základní funkce v oblasti služeb na venkově s ohledem na kvalitu života. Jde především o provoz venkovských prodejen potravin v malých obcích, kde jediná prodejna bez podpory obce není schopna pokračovat v provozu. Kraj obci poskytl na udržení chodu místní prodejny pro rok 2021 dotaci ve výši 66.000,-Kč.

Upozornění na změnu místního poplatku za komunální odpad🗑
OÚ Dobelice - jako správce místních poplatků, sděluje obyvatelům obce, že zastupitelstvo obce Dobelice schválilo novou obecně závaznou vyhlášku za obecní systém odpadového hospodářství na kalendářní rok 2022.
Touto vyhláškou byl stanoven poplatek za odpady na částku 600 Kč na osobu (starší 15 let věku), či rekreační objekt. Poplatek je splatný do 30. 6. 2022.